Ga verder naar hoofdcontent

Bij een overlijden kunnen geld en materiële zaken soms voor vervelende situaties zorgen. Zo kan het verdelen van de erfenis in bepaalde situaties, denk maar aan nieuw samengestelde gezinnen, erg ingewikkeld zijn. Daarnaast ligt de gemiddelde erfenis vandaag een stuk hoger dan vroeger. En dat kan wel eens ruzie veroorzaken tussen zussen en broers. Situaties als deze zijn voor alle betrokkenen vervelend. Wij geven een aantal tips mee waarmee ruzies vermeden kunnen worden. 

Als erflater 

Een testament opstellen is alvast een eerste, erg belangrijke stap. Op die manier kan je al heel wat problemen vermijden. Ook breng je je familie best op de hoogte eens je je testament hebt opgesteld. Ook duid je best een executeur aan (een notaris of vertrouweling) die de familieleden op de hoogte brengt na het overlijden en hen betrekt in het proces. De afwikkeling van een erfenis kan namelijk lang duren en daarom is het van belang dat er open gecommuniceerd wordt met alle familieleden. 

Het kan bijvoorbeeld ook helpen om een lijst op te stellen met al je kostbare spullen. Je kan toekomstige erfgenamen laten aanduiden welke spullen ze het liefst willen en bespreek dit met de familie. 

Als erfgenaam

Als er geen testament van de overledene voorhanden is of er werd geen notaris of vertrouweling aangesteld om het erfproces in goede banen te leiden, moet de familie de erfenis gezamenlijk zien rond te krijgen. Als dit niet zo vlot loopt kan een onafhankelijk persoon worden ingeschakeld om de verdeling te begeleiden en ruzie te voorkomen. Een andere oplossing kan zijn om één erfgenaam aan te duiden die de volmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen.