Een overlijden in de familie?

Als iemand in je omgeving overlijdt, verwittig je eerst de huisarts die het overlijden dient vast te stellen. Contacteer jouw uitvaartplanner. Hij of zij zal je begeleiden bij de verdere stappen:

  • De eerste zorg aan de overledene en het vervoer
  • Het plannen van een goed gesprek