Wat te doen bij overlijden?

Deze vraag wordt vaak gesteld en wij antwoorden overtuigend: Sereni bellen!

Het algemeen oproepnummer is dag en nacht bereikbaar en na een melding van overlijden word je onmiddellijk bijgestaan.

Als een familielid overlijdt, verwacht of onverwacht, ten huize doe je het volgende:

1 Bel de huisarts
Je belt de huisarts of de dokter van wacht, hij / zij komt ter plaatse om het overlijden vast te stellen en vult de nodige documenten in. Zonder deze documenten kan de overledene niet vervoerd worden.

2 Verwittig familieleden
Je verwittigt familieleden en vraagt hen of zij eventueel nog afscheid wensen te nemen ten huize.

3 Contacteer Sereni
Neem contact op met ons, zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar het uitvaartcentrum.

4 Kledij
Leg de kledij voor de overledene klaar om mee te geven aan onze mensen die bij jou ter plaatse komen voor het vervoer.

5 Identiteitskaart
Leg de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje van de overledene klaar voor de bespreking aan huis of op ons kantoor. Vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart.

Naar de uitvaartcentra