Ga verder naar hoofdcontent

In de regel zijn successierechten verschuldigd als een Belgisch inwoner overlijdt en een vermogen nalaat aan zijn erfgenamen. Wie deze erfgenamen zijn en in welke mate ze recht hebben op een erfenis wordt in eerste instantie bepaald door het Burgerlijk Wetboek. De overledene kan ook bij testament regelingen getroffen hebben omtrent zijn nalatenschap.

Kennis

Sereni Nalatenschap Successie


Een overlijden gaat gepaard met heel wat vragen. Hoe kunnen de partner en kinderen worden beschermd? Hoe kan het opgebouwd vermogen worden veilig gesteld? En wat met die hoge successierechten? Om te voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename verrassingen komen te staan, is het belangrijk uw successie tijdig te plannen. Dit geeft u de mogelijkheid een financiële kater te vermijden maar garandeert bovenal een menselijke overgang.

Nalatenschapsplanning is meer dan een testament  maken. Ook vermogensoverdracht door bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden of schenkingenvan  roerende of onroerend goederen dan wel van een onderneming door ouders aan kind(eren) zijn onderwerpen die worden opgenomen bij de planning.

Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van wat de wet voorziet en vallen volledig uit de lucht wanneer ze dit bij ons vernemen. Die onwetendheid is niet onlogisch. Zelfs na een huwelijkscontract is de impact ervan vaak niet gekend – er werd in die levensfase niet veel aandacht aan besteed.

Deze infosessie wordt aangeboden door Pareto.

Programma
19u00: welkom
19u30: voordracht
20u30: hapje en drankje

Locatie en datum

Provincie West-Vlaanderen
Dinsdag 8 februari 2022
Sereni Deseyne
Politieke Gevangenenstraat 126
8530 Harelbeke – Stasegem
Inschrijven via events@sereni.be

Provincie Antwerpen
Donderdag 24 februari 2022
Uitvaarthuis Kalmthout
Kapellensteenweg 287
2920 Kalmthout
Inschrijven via events@sereni.be

Provincie Antwerpen
Dinsdag 15 maart 2022
Sereni De Kapel
Leuvensesteenweg 769 
2812 Muizen (Mechelen)
Inschrijven via events@sereni.be

Provincie Vlaams-Brabant
Dinsdag 10 mei 2022
Feyaerts
Werchtersesteenweg 124
3150 Haacht
Inschrijven via events@sereni.be

Provincie Antwerpen
Donderdag 9 juni 2022
Van Bogaert
Katwilgweg 7 – Waterwilgweg 3 
2050 Antwerpen
Inschrijven via events@sereni.be