Ga verder naar hoofdcontent

Wat bij overlijden? Een begeleidende gids voor fiscale en juridische formaliteiten voor nabestaanden, met focus op ontzorging. Deze gids als ondersteunende referentie in een moeilijke tijd.

Kennis

Geschreven door Lars Everaert, fiscaal jurist bij het advieskantoor Advies Nalatenschap

Deze gids is bedoeld als een ondersteunende referentie in een moeilijke tijd. Neem de stappen op uw eigen tempo en vraag hulp waar nodig. Een gids voor fiscale en juridische formaliteiten voor nabestaanden, met focus op ontzorging zodat zij zich kunnen richten op wat echt telt.

sereni@sereni.be

Downloadbaar als PDF

De eerste dagen na het overlijden

Een arts stelt officieel het overlijden vast.
Overweeg om contact op te nemen met een uitvaartplanner zij kunnen je helpen en ondersteunen in deze moeilijke tijd.


De uitvaartplanner kan helpen met

Het respectvol en correct verzorgen van het lichaam.
Het organiseren van de uitvaartceremonie.
Het officieel registreren van het overlijden bij de gemeente, wat leidt tot de afgifte van overlijdensakten. Deze akten moeten worden gedeeld met relevante instanties.
Informeer de bank(en) van de overledene.
Als de overledene nog werkzaam was, contacteer dan de werkgever.
Annuleer eventuele afspraken van de overledene, zoals dokters- of tandartsafspraken. Het is handig om in de agenda van de overledene te kijken.
Zeg hulp aan huis op, zoals thuiszorg, maaltijdbezorging, of huishoudelijke hulp.
Zorg voor de huisdieren van de overledene.
Neem stappen om de woning van de overledene te beschermen, zoals het sluiten van ramen en deuren, opruimen van bederfelijke goederen en uitschakelen van apparaten.


Na de begrafenis

Contacteer financiële instellingen en kredietmaatschappijen
Informeer zo snel mogelijk banken, verzekeringsmaatschappijen en kredietmaatschappijen over het overlijden. Let op: bankrekeningen op naam van de overledene of de langstlevende echtgenoot(e) worden doorgaans geblokkeerd, meestal tot het verkrijgen van een verklaring van erfrecht.
Prioritaire facturen, zoals uitvaartkosten, kunnen vaak betaald worden met de geblokkeerde fondsen.

Meld inkomstenbronnen
Breng instanties op de hoogte waar de overledene inkomsten van ontving, zoals de pensioendienst, werkgever, ziekenfonds, en andere uitkeringsinstanties.

Beëindig uitgaven en abonnementen
Neem de tijd om alle vaste uitgaven, lopende contracten, leningen, abonnementen en andere financiële verplichtingen van de overledene te overlopen. Controleer bankafschriften en automatische incasso’s voor vaste uitgaven.

Regel de nalatenschap
Vraag een attest van erfopvolging aan als dat nodig is. Een notaris kan je hierbij helpen.
Dien een aangifte van nalatenschap in bij de belastingdienst.
Overweeg om juridische en fiscale formaliteiten te bespreken met een notaris of een gespecialiseerd successiekantoor.

Woning van de overledene
Bespreek met erfgenamen en mede-eigenaars wat te doen met de woning (verkopen, verhuren, enz.).
Als de overledene een woning huurde, informeer dan de verhuurder en beëindig het huurcontract indien nodig.
Voor verhuurde eigendommen, neem contact op met de huurder en geef eventuele nieuwe betalingsinstructies voor de huur door.

Voertuigen van de overledene
Zorg voor de overdracht of beëindiging van registraties van voertuigen op naam van de overledene.
Contacteer de autoverzekeraar.

Overige zaken
Laat de post van de overledene doorsturen.
Denk aan de personenbelasting en dien eventuele aangiften in.
Zorg ervoor dat dienstencheques worden geannuleerd of overgedragen.
Beheer de digitale erfenis, waaronder sociale media-accounts, e-mails en online foto’s en video’s.