Ga verder naar hoofdcontent

Na het overlijden van een dierbare moet heel wat op korte termijn gebeuren. De Sereni uitvaartplanner zal je onder meer vragen wat er op de rouwbrief moet staan. Maar zo kort na een overlijden zit je vaak zonder woorden, je bent overmand door verdriet. Hou een rouwbrief daarom eenvoudig en gestructureerd. Het is de bekendmaking van het overlijden en de uitnodiging om naar de begrafenis of crematie te komen.

Rouwbrief

Deze elementen komen altijd terug op een rouwbrief: de doopnaam van de overledene, de geboortedatum en geboorteplaats, de datum en plaats van overlijden. Dat laatste kan ook het ziekenhuis of zorgcentrum zijn. Bepaal welke familieleden op de rouwbrief worden vermeld en zorg voor de juiste volgorde en de spelling van de namen, want dit kan erg gevoelig liggen. De Sereni uitvaartplanner kan je hierbij zeker helpen.

Geef informatie over de eventuele mogelijkheden voor een begroeting: waar is het lichaam opgebaard, wanneer is bezoek welkom? Wil je veel mensen uitnodigen voor de afscheidsplechtigheid, zet dan de nodige informatie over de begrafenis of crematie op de rouwbrief: datum, uur en plaats. Liefst met het adres van de kerk of aula er duidelijk bij, want mensen van buiten de gemeente weten vaak niet waar de kerk of aula is. Wil je afscheid nemen in intieme kring, dus niet openbaar, zet dat dan ook op de rouwbrief. De mensen zullen dat zeker respecteren.

Dan is er nog een hele categorie met elementen die ook nog mogelijk zijn op de rouwbrief, zoals een religieus symbool, een mooi gedichtje of geliefd citaat, een bedankje aan de huisarts of de verpleegkundigen, het al dan niet welkom zijn van bloemen en kransen, de koffietafel, het respecteren van de privacy van de naaste familie, … Bespreek dit allemaal met je Sereni uitvaartplanner. Hij of zij weet wel raad met al deze wensen.

Afscheidsteksten

De afscheidsplechtigheid is een belangrijk moment voor iedereen: het is immers de laatste herinnering aan de overledene. Goede teksten bij het overlijden zijn dan ook heel belangrijk. Heel veel mensen zijn geen schrijvers van nature. Het zoeken naar mooie afscheidswoorden en overlijdensteksten, vinden ze dan ook heel moeilijk.

Belangrijk om weten is dat er geen verschil is in teksten voor een dienst voor een crematie of een begrafenis. Het afscheid overstijgt altijd de methode, het is een moment van troost en bezinning voor de achterblijvers. Het is echter niet gebruikelijk om bij een laatste groet aan het graf nog een hele rij sprekers te hebben. Organiseer dat dus tijdens de afscheidsplechtigheid zelf.

Vandaag maken we niet écht nog een onderscheid tussen kerkelijke en niet kerkelijke plechtigheden.

Bij een christelijke uitvaartplechtigheid in een neutrale uitvaartlocatie staat het ritueel niet vast. Een afscheid in een kerk is strikt omlijnd. Je kan er dan voor kiezen om tijdens de dienst zelf aan het woord te komen, maar dat is niet verplicht. Bespreek vooraf met de pastoor of voorganger wat je belangrijk vindt, zeker als er een band is geweest met de overledene en de kerk. Wat kan er worden verteld over de overledene, welke versregels uit de Bijbel geven je troost?

Bij een neutrale of christelijke uitvaartplechtigheid ben je zelf verantwoordelijk voor de invulling. Je kan allerhande rituelen of andere elementen voorstellen, waarbij de laatste wensen van de overledene het uitgangspunt zijn. Als de overledene heeft gevraagd om iedereen in het wit gekleed naar het laatste afscheid te laten komen, dan kan dat (wel even aangeven op rouwbrief). Als de overledene wil dat zijn of haar zus een woordje spreekt, dan licht je die persoon ook tijdig daar over in. Weet je niet goed wat te doen, dan helpt de Sereni uitvaartplanner je van A tot Z.

Sereni heeft professionele moderatoren die voor de inhoudelijke voorbereiding van het afscheid tot bij je thuis komen en die op de dag van het afscheid ook voorgaan.

Zelf een afscheidstekst schrijven voor de overledene

Stel jezelf de vraag: wil je zelf de teksten schrijven en voorlezen? Als het antwoord ja is, dan vind je bij jezelf al heel wat inspiratie. Wat komt er bij je op als je aan de overleden dierbare denkt? Wat waren gelukkige momenten, waar hield moeder, vader, opa of oma van? Beschrijf deze inkijkjes uit jullie leven met een lach en een traan. Het hoeft niet perfect te zijn. Het moet ook niet lang zijn. Vijf minuten kan al een eeuwigheid zijn als je niet gewoon bent om een publiek toe te spreken. Doe het zoals je het voelt. Dit soort persoonlijke getuigenissen zijn een absolute meerwaarde voor de uitvaartdienst.

Denk ook na over wie je nog betrekt bij de dienst: andere familieleden, de kinderen, de collega’s, de vrienden? Geef ze op voorhand een paar instructies mee. Soms is er gewoon niet genoeg tijd voor lange afscheidsteksten. Laat ook weten welke sfeer je wil behouden en wat de aanwezigen troost zou kunnen geven.

Inspiratie voor begrafenisteksten

Heel veel mensen zoeken inspiratie uit al bestaande teksten: de Bijbel, gedichtenbundels, citatenboeken, romans. Je vindt daar ook heel wat tips over op internet. Het is geen enkel probleem om deze teksten te hergebruiken. Schrijvers zijn nu eenmaal beter in het verwoorden van gevoelens en gedachten dan niet-schrijvers. Zoek citaten, versregels of alinea’s die passen bij de overledene en waarvan je weet dat het ook troost geeft aan de aanwezigen op de afscheidsplechtigheid.

Uitvaartteksten laten schrijven door een moderator

Als je zelf geen teksten wil maken, en ook dat is heel normaal als je in de rouw bent, dan kan je beroep doen op de Sereni uitvaartplanner. Sereni heeft eigen professionele moderatoren. Hij of zij zal je onder meer vragen om van alles te vertellen over je naaste dierbare. Hoe was het leven samen? Wat was belangrijk? Waar waren jullie gelukkig? Op basis daarvan wordt een voorstel gemaakt voor de afscheidsteksten. Samen stellen jullie zo een afscheidstekst op maat samen. Je kan er dan nog altijd voor kiezen om ze zelf voor te lezen, maar ook de moderator zal dit graag voor je doen.