Ga verder naar hoofdcontent

Uitvaartplanner Sereni biedt psychologische zorg en plant culturele activiteiten in

De nieuwe maatregelen omtrent corona doen de druk niet alleen in de zorgsector, maar ook in de uitvaartwereld sterk toenemen. Dat vertaalt zich in uitval van medewerkers maar ook de zorg voor families van overledenen komt sterk onder druk te staan. Sereni neemt maatregelen om het afscheid op een waardige manier te laten doorgaan en vraagt erkenning van de sector als onderdeel van de zorg.

Prioritaire testcapaciteit voor de uitvaartzorg

De uitvaart is een intrinsiek onderdeel van het zorgtraject. Overledenen door corona doorlopen een speciaal verzorgingsproces, ook bij de uitvaart. Alleen beschouwt men dit niet zo vanuit de overheid. Tijdens de eerste golf werd bijvoorbeeld geen beschermingsmateriaal ter beschikking gesteld voor uitvaartpersoneel en ook nu, ondanks contact met besmette personen, worden de uitvaartmedewerkers niet als prioritair beschouwd bij het testen, wat bij het zorgpersoneel dan weer wel het geval is.

Het zorgtraject stopt niet bij een overlijden. De uitvaart is een intrinsiek onderdeel van het zorgtraject. Alleen worden we zo niet behandeld en dat weegt op het personeel. De emotionele stress die weegt op het uitvaartpersoneel is enorm. Daar komt nog eens de begeleiding van families bovenop die het eveneens veel zwaarder hebben door het beperkte afscheid. Dat laat zijn sporen na en vergt extra inspanningen. Maar dankzij de psychologische ondersteuning van teamleden en families binnen ons netwerk creëren we een groter gevoel van samenhorigheid en onderlinge ondersteuning.

Bram Coussement, CEO Sereni

Culturele activiteiten

Uitvaartplanner Sereni voorziet naast psychologische zorg aan teamleden en families ook culturele activiteiten, omdat het sterk gelooft in de kracht van kunst om troost te bieden als essentiële factor bij het verwerken van verlies. Sereni steunt op deze manier de culturele sector door te werken rond thema’s als ontroering, verlies, afscheid, ontmoeting, het dagelijkse leven, …

Die culturele activiteiten zijn noodzakelijk om het rouwproces in de samenleving een plaats te kunnen geven. We voelen dat er een maatschappelijke nood is bij de families, omdat het rouwproces vaak anders is gelopen door de coronaregels. Dat afscheid is niet voltooid, heel veel familieleden hebben de kans niet gehad om persoonlijk afscheid te nemen. Voor hen willen we via cultuur activiteiten organiseren om dat rouwproces toch een plaats te kunnen geven.

Bram Coussement, CEO Sereni

Erkenning als zorgsector

Maar vanuit de sector roept Sereni de overheid op om in de toekomst de uitvaartsector als partner in het zorgtraject te betrekken, zowel tijdens corona als daarna.